Zakončenie listovej zásielok


Každý má svoj rituál, ktorým zakonÄuje starý rok. A to v mnohých oblastiach. Na Silvestra sa pripije so Å¡ampanským, v práci oslávi nejakým suchým peÄivom. A Äo listové zásielky? Hádam len nedovolíte, aby bola posledná vec, ktorú pôjdete na poÅ¡tu vybaviÅ¥ inkaso. LepÅ¡ou voľbou je príjemnejÅ¡ia aktivita, akou je rozosielanie nádherných novoroÄeniek. ObjednaÅ¥ si hoc aj stovku kusov! VeÄ ako si spomedzi toľkých priateľov vybraÅ¥, keÄže vynechaÅ¥ rodinu je nemysliteľné? Najmä, ak sa nevidíte poÄas celého roka. ZvyÄajne sa rodina zíde aspoň na sviatky, no pri dlhodobých pobytoch v zahraniÄí sa bežne stane, že rodina nestihne lietadlo a nedostaví sa vÄas, prípadne vôbec. Tak im aspoň môžete poslaÅ¥ pekné prianie.

OtvoriÅ¥ a…

NovoroÄenky 2016budú putovaÅ¥ celým svetom! Od Slovenska až za oceán. Kde ich len vy poÅ¡lete. RobiÅ¥ radosÅ¥ na najkrajÅ¡ie sviatky v roku je nezameniteľným pocitom. O to viac, ak potešíte takou maliÄkosÅ¥ou, ako je grafická kartiÄka s pár vetami. Vypíšete, podpíšete sa, zalepíte do obálky a dúfate, že adresátovi spraví minimálne takú radosÅ¥, akú ste mali sami zo seba. Pretože ste nezabudli…

About amos-ova.cz