Manager ve firmě

Podnikání se zcela jistě neobejde bez schopného manažera. V případě malé firmy se může stát, že manažer je také podnikatel, ale obvykle platí model, kdy podnikatel je osoba vlastnící prostředky, nese riziko a udává trend. Manažer je ten, kdo firmu řídí a to takovým způsobem, jak určil podnikatel. Podnikatel je obvykle vizionář, manažer realizátor.
Existují tři typy manažerů, demokratický, autokratický a liberální typ. Samozřejmě že nenajdeme čistý typ, vždy se jedná o kombinaci, ale jeden typ vždy převládá.
peníze podnikatelů

  • Demokratický typ– ideální typ, kooperativní. Dokáže přesně rozdělovat úkoly, využívá názoru pracovního kolektivu, snaží se logicky přesvědčovat a je mu cizí přikazování. Snaží se pracovníky motivovat a seznamuje je s perspektivami a variantami možných postupů.
  • Autokratický typ– soustřeďuje všechny pravomoci a dispozice ve svých rukou. Nezajímají ho názory druhých, neradí se, rovnou uděluje příkazy. Samozřejmě takový typ není oblíbený, dochází ke značné fluktuaci podřízených, na pracovišti dochází k agresivitě nebo naopak nezájmu hraničím s apatií.
  • Liberální typ– neovlivňuje chod, nebo minimálně. Neprojevuje se jako autorita, nekontroluje, nehodnotí, vychází vstříc. Pracovníci ho mají rádi, ale jsou nedisciplinovaní, pracovní efekt je minimální.

 spolupráce lidí

Vesel
</div>

<h3>
	Dělení podle managementu</h3>
<p>Výše uvedené je rozdělení psychologické. Manažery ovšem můžeme dělit ještě z provozního hlediska do jiných třech skupin a to podle úrovně řízení na:</p>
<ul>
<li>
		<strong><u>Vrcholový top manager</u></strong>– jedná se o nejvýše postavené řídící pracovníky zodpovědné za strategické plánování a cíle organizace</li>
<li>
		<strong><u>Střední management</u></strong>– vedoucí pracovníci zodpovědní za různorodá období, organizují jednotlivé úseky a jejich vedení</li>
<li>
		<strong><u>Nízký management</u></strong>– operativní řídící pracovníci, například mistři ve výrobě, mají za úkol kontrolu, zapracování nových pracovníků, sepisování zpráv.</li>
</ul>

            <div class=
Manager ve firmě
Ohodnoťte příspěvek

About amos-ova.cz