HDP očima laika


Co je vlastně HDP

Definice HDP (GDP) je velice jednoduchá, jedná se o hodnotu materiálních a nemateriálních věcí v daném čase a na daném místě (tedy v konkrétním státě), z těchto hodnot je pak zobrazována ekonomika příslušné země, v některých případech se dá přepočítat i na jednoho obyvatele.
tovární budova.jpg

Jak jsme na tom v České republice nyní

Za poslední čtvrtletí jsou na tom Čechy velice slušně, hrubý domácí produkt dosáhl téměř čtyř a půl procenta. Příčinou jsou především investované částky, což je v přímé souvislosti s poptávkou, ale také nízká inflace. Tomuto vzrůstajícímu tempu však brání nedostatek pracovních sil (paradoxem oproti tomu je nízká nezaměstnanost). Dobře je na tom ekonomika, i co se týká výstavby, ať už pro účely komerční nebo bytové. Jako pozitivní zpráva se dá označit i to, že v současné době máme nejnižší možnou nezaměstnanost v historii za posledních dvacet let. Vyšší platy (bohužel ne ve všech odvětvích, tak jak by si zaměstnanci zasloužili) také mají za důsledek to, že rodiny více utrácí, to vše pozitivně ovlivňuje růst HDP. V současné době bychom na tom měli být lépe než některé ze zemí Evropské unie. Tento kladný trend by mohly narušit pouze vyšší státní výdaje a devalvace, pokud by k tomu došlo, v následujících letech by se růst ekonomiky pozastavil.

V čele všeho je stále průmysl

V Čechách vždy byl a stále je hnacím motorem ekonomiky především průmysl (podílí se jednou třetinou). Nejlépe si vedou podniky zaměřené na výrobu automobilů, strojních a elektronických zařízení.
figurky na šachovnici.jpg

Jak jsme na tom byli v minulosti

Pokud se v číslech moc neorientujete, pro srovnání je zde příklad z minulosti, konkrétně z období zhruba před deseti lety, kdy probíhala krize téměř celý rok. Tehdy klesl hrubý domácí produkt o neuvěřitelných šest procent. Naštěstí tato krize netrvala dlouho a došlo k pozitivnímu obratu.

About amos-ova.cz